Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami

Prowadzimy działalności bez szkody dla środowiska i przestrzegamy zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak  miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

1. Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
.
Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności
kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Punkt zbiórki elektroodpadów:

1.PGK Sp. z o.o. ul. Herburtów 16, (16678 24 38)
2.ZMBPO ul. Piastowska 22, (16672 07 63)
3.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 1
4.We wszystkich sklepach które sprzedają sprzęt elektryczny, elektroniczny RTV, AGD .
5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza: